«

»

febr 01

Bejegyzés nyomtatása

Nyolcországos összefogás a családon belüli erőszak áldozataiért

Európai nyolcországos összefogás indult a családon belüli erőszak áldozatául esett nőkért

A pécsi RegioLine Nonprofit Kft. nemzetközi áldozatsegítő programot készített elő

(Sajtóközlemény)

Az Egészségügyi Világszervezet szerint a nők elleni erőszak sérti az emberi jogokat, továbbá jelentős közegészségügyi problémát is okoz. Egy több országot érintő felmérésben a megkérdezettek 15-71 %-a számolt be arról, hogy partnere már bántalmazta őt fizikailag vagy szexuálisan. Most nyolc európai ország fogott össze a bántalmazott női áldozatok érdekében, és kidolgoztak egy példaértékű áldozatsegítő programot.

Hogy miként hat a nőkre a családon belüli erőszak? Elszigetelődnek, munkavégzésre alkalmatlanná válnak, keresetük kiesik, kizökkennek a rendszeres, mindennapi tevékenységeikből, és csak korlátozottan képesek gondoskodni magukról és gyermekeikről. Az erőszak megelőzésével életeket menthetünk meg, ezért a társadalomnak az áldozatul esett nőkről sem szabad lemondania. Rehabilitációjuk, azaz a visszailleszkedésük elősegítése elengedhetetlenül fontos feladat.

Ebből indult ki a – rövidített nevén – EX-RE-MET projekt, melyet török, magyar, bolgár, román, angol, spanyol, olasz és portugál szervezetek közösen állítottak össze. Szektorközi európai összefogás keretében azt a célt tűzték ki maguk elé, hogy megvizsgálják, országaikban milyen módszerekkel rehabilitálják, „hozzák rendbe” a szóbanforgó
áldozatokat. A „legjobb gyakorlatok” összegyűjtésén keresztül látni szeretnék, hogy európai országok miként kezelik ugyanazt a problémát, és hogy a családon belüli erőszakot elszenvedett nők rehabilitációja milyen hatásokkal, következményekkel jár.

Ennek érdekében kétéves programot terveztek meg, amelynek során öt nemzetközi találkozót tartanak: először mindegyik társzervezet bemutatja ezen áldozatok „társadalmi és törvényes” jogait, majd ismertetik a saját országaikban alkalmazott legjobb rehabilitációs módszereket. A harmadik megbeszélésükön már valamennyiük a számára legösztönzőbb példatörténeten keresztül mutatja be a rehabilitáció szükségességét és hatásait. Azt követően ismertetik országaiknak a családon belüli erőszakra figyelmet felhívó legjobb kampányait is, majd végül, az utolsó találkozón megegyeznek a projekt – időközben is meglévő, illetve akkor elkészülő – kiadványát, weboldalát és kisfilmjét illetően, valamint hogy hová, kikhez juttassák el azokat.

A nyolc társzervezet ezt a közös programtervet a napokban, Grundtvig program keretében nyújtotta be Brüsszelnek. Azt remélik, hogy az egyetemi, civil és rendvédelmi szervek közös összefogásán, az Európában már működő „legjobb gyakorlatok” megismerésén, hazai adaptációján keresztül a magyarországi, családon belüli erőszaknak
kitett nők rehabilitációját is eredményesebbé tudnák tenni.

Ebben bízik dr. Fűtő Mihály, az EX-RE-MET-béli magyar fél, a RegioLine Nonprofit Kft. képviselője is: – Amiatt is nagyon örülnénk a pályázat sikerének, mert a RegioLine a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Tolna, Somogy és Baranya megyei szervezeteinek közös cége, ezért a program jól illeszkedne a tevékenységünkhöz. Pécsett és a sellyei kistérségben jelenleg is zajlik a „SZMÖRE – Személy- és vagyonvédelemért Mozgalom Önkéntes Reflexív Együttműködéssel” elnevezésű, áldozatsegítő és az áldozattá válást megelőző projektünk. Az főként a fiatalokra és az idősekre, valamint a szakemberekre fókuszál, de szívesen segítenénk ugyanígy a családon belüli erőszak áldozatául esett nőknek is. Készen állunk rá.

Az adott cikk linkje: http://www.szmore.hu/2013/02/nyolcorszagos-osszefogas-a-csaladon-beluli-eroszak-aldozataiert/

Vélemény, hozzászólás?