Oldal nyomtatása

Rólunk

A „SZMÖRE – Személy- és vagyonvédelemért Mozgalom

Önkéntes Reflexív Együttműködéssel” projektről

A megvalósítókról

A A RegioLine Nonprofit Kft. (amely a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Tolna, Somogy és Baranya megyei szervezeteinek közös vállalkozása) 2012. szeptember 1-jén kezdte meg kétéves pályázati projektjét, melyben fő együttműködő partnerei et a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság és a Baranya Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata. A „TÁMOP 5.6.1.C-11/2-2011-0014” azonosító számú program a „SZMÖRE – Személy- és vagyonvédelemért Mozgalom Önkéntes Reflexív Együttműködéssel” címet viseli.

 

A célokról és feladatokról

A „SZMÖRE” projekt konkrét célként elő kívánja segíteni a potenciális áldozatok felkészítését, valamint (az áldozattá vált személyeknek biztosított szolgáltatások fejlesztésével, az áldozatok környezetében élők és a velük kapcsolatba kerülő szakmai szervezetek közötti együttműködés erősítésén keresztül) a biztonságérzet fokozását és a bűncselekmények megelőzését – s ezzel az áldozattá válás megelőzését is. Ami megvalósítandó ennek érdekében:

  • Az állampolgárok – kiemelten a veszélyeztetett célcsoport – és a már áldozattá vált személyek felkészítése a másodlagos áldozattá válásuk megelőzésére, az érintett kliensek társadalmi, munkaerő-piaci reintegrációjának elősegítésére.

  • Az áldozatvédelemben dolgozó szakmai munkatársak felkészítése, az együttműködésükhöz szükséges kapcsolatok erősítése, szakmai és intézményközi hálózatok kiépítése, működő jelzőrendszer (helyi) kialakítása, a létező jelzőrendszerek optimalizálása, önkéntesek bevonása.

  • Tájékoztatás, információk, új módszerek megismerését lehetővé tevő, a célcsoportok igényeihez illeszkedő kommunikációs csatornák fejlesztése, szélesítése, hiánypótló oktatási, modell értékű módszertani tanulmány.

  • A projekt célterületén (Baranya megye) belül, és a specifikusan kijelölt pécs-keleti városrész és sellyei kistérség településein bevezetett fejlesztések modellértékű programként való elterjesztése, jó gyakorlatként történő bemutatása, más településekre történő kiterjesztése.

 

A célcsoportokról

Közvetlen célcsoport

Kiemelt célcsoport

Közvetett célcsoport

– Az áldozatsegítő szolgáltatások „kliensei”: bűncselekmények sértettjei, áldozatok

– Potenciális áldozatok, veszélyeztetett korcsoportok

– A bűnmegelőzés területén tevékenykedő szakemberek (a megyei rendőrség munkatársai, áldozatsegítő szolgálat munkatársai, pedagógusok, védőnők stb.)

– Partnerszervezetek munkatársai.

– Idősek (60+)

– Ifjúsági (14-29) korosztály

– A Pécs-keleti városrészben és a sellyei kistérségben élők.

– Civil szervezetek

– Pécs városi és sellyei kistérségi vezetőség

– Más városban működő közösségi terek, pontok működtetői

– Oktatási intézmények dolgozói

– Szakszolgáltatásokat biztosító egyéb intézmények.

 

A projekt menetéről

A projekt első szakaszában, a szakmai együttműködés megalapozása mellett áldozatsegítő, valamint áldozattá válást megelőző e-módszertan és protokoll kidolgozására kerül sor. A megvalósításban részt vevő további szervezetek (több mint 30 partner, a nyugdíjas-egyesületektől az iskolákon át a gyermekvédelmi rendszerben dolgozókig) együttműködésének hatékonyságát a tagjaiknak rendszeresen szervezendő tematikus kistérségi tréningek és képzések növelik.

Az első fázist egy intenzív kommunikációs és PR kampány is jellemzi, hogy a bűncselekmények volt, illetve lehetséges áldozatai is tájékoztatást kapjanak a „SZMÖRE” projekt induló szolgáltatásairól.

A projekt második szakasza elsősorban a képzéseket, foglalkozásokat, rendezvényeket foglalja magában. Szupervíziótól a mediációs akcióig, „trükkös lopás” esetmegbeszéléstől az önvédelmi tréningig, egyéni és csoportos terápiáktól a kistérségi roadshow-ig nagyszámú  programot kínálunk a célcsoportjainknak. E programok segítségével az áldozatok feldolgozhatják a korábban velük történteket, valamint – a veszélyeztetettekkel együtt – nagyobb eséllyel kerülhetik el, hogy (ismét) áldozattá váljanak. Az áldozatsegítő rendszerben dolgozó szervezetek, szakemberek és a projekt többi együttműködő partnere pedig szorosabb együttműködésre, még hatékonyabb szakmai munkára lesznek képesek.

A folyamatos kommunikációs tevékenyég a projekt második fázisát is végigkíséri. Ebben a szakaszban előbb az egyszerűen elérhető, könnyen alkalmazható ismeretek, módszerek hangsúlyozása a fő cél, azt követően pedig a megszerzett ismeretek rögzítésére, rendszerezésére, és alkalmazásuk begyakorlására helyezzük a hangsúlyt.

 

A bevonandókról

A RegioLine Nonprofit Kft. a programelemek megvalósításán 50 önkéntessel dolgozik. A szakmai együttműködésben és a képzésekben 120 szakember vesz részt. Az új, innovatív szolgáltatásokkal és programokkal a „SZMÖRE” projekt közel 100 áldozattá vált személynek kíván segíteni az elszenvedett trauma feldolgozásában, míg a tájékoztatók és fórumok révén 1500 fő bekapcsolódásával számol.

Az adott cikk linkje: http://www.szmore.hu/rolunk/